Servei de Reclamacions

Decret 303/2004 del 20 de Febrer, pel qual s'aprova el Reglament dels comissionats per a la defensa del client.